Các chợ phiên tại Lai Châu luôn mang những màu sắc đặc biệt hơn hẳn những nơi khác. Đó là nét văn hóa truyền thống...