Phiên chợ Pha Long (xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đầu tiên của năm bao giờ cũng là phiên chợ nhộn nhịp...