Tag: chợ nổi cái bè

chợ nổi độc đáo miền Tây

Chợ nổi trên sông là một trong những nét đặc trưng ở miền tây sông nước, tồn tại lâu đời và gắn bó mật thiết...