Tag: Chợ Long Biên Hà Nội

Chợ Long Biên

Chợ Long Biên nằm trên địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình với diện tích 27.148m2, trong đó diện tích phần chợ cũ là...