Tag: chợ kỳ lừa

Chợ Kỳ Lừa

Chợ Kỳ Lừa nằm ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Chợ đã có từ hàng trăm năm nay, là một trung...