Tag: cho hoa

Chợ Hoa Đà Lạt

Đà Lạt được gọi là thành phố hoa. Hoa dại mọc khắp mọi nơi, trên những bờ tường, dọc đường đi, trước cửa mỗi ngôi...