Mỗi người đều có đam mê và đam mê lại dành cho mình một cái đích để đến như cách mà dân du lịch đặt...