Vào dịp cuối tuần, đoàn gồm 8 người chúng tôi đã hẹn nhau cùng thử sức quyết tâm chinh phục ...

“Quê hương là gì hở mẹ? – Mà cô giáo dạy phải yêu – Quê hương là gì hở mẹ? ...