Đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang) là cung đường đèo hiểm trở – một trong tứ đại đỉnh đèo phía Bắc Việt Nam nằm trên...