Với những người thích đi đây đi đó, hai ngày cuối tuần luôn có ý nghĩa và là thời gian phù hợp dành cho những...