Mỗi người đều có đam mê và đam mê lại dành cho mình một cái đích để đến như cách ...

Với những người đam mê xê dịch đặc biệt là du lịch bụi chắc hẳn đều biết đến 1 đỉnh ...