Mang trong mình trái tim của một kẻ ưa xê dịch, đôi chân của chú ngựa hoang và đôi mắt khát khao được ôm trọn...