Check-in Phan Thiết, đâu ai ngờ được là có những góc sống ảo xịn hơn cả phim trường như thế này cơ chứ. Cùng Lữ...