Tết qua đi, mùa xuân vẫn ngự trị trên những bản làng, thôn xóm. Lên lịch đến các điểm ngắm hoa xuân Tây Bắc là...