Qua cả thế kỷ, vậy nhưng chùa Xiêm Cán với kiến trúc Khmer độc đáo, đặc sắc vẫn luôn uy ...