Nhắc tới chùa Thanh Lương Phú Yên người ta sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi ngôi chùa này gắn liền ...