Không biết tự lúc nào tôi lại bị thu hút bởi truyền thuyết về nàng H’Năng, người con gái đi tìm chồng, tìm vùng đất...