Mùa đông có thể được coi là khắc nghiệt nhất trong bốn mùa của một năm, nhất là với miền Bắc, bởi mùa đông khi...