Tôi biết đến loài cá thòi lòi mà nhiều người gọi là “quái thú” hay cá leo cây này trong một chuyến du lịch về...