Đà Nẵng là một trong những thành phố đẹp, với núi sông và bờ biển trải dài tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu...