Với nhiều người, Sài Gòn luôn mang đến những điều bất ngờ nhỏ xinh, thú vị khiến bạn chợt nhận thấy đằng sau cái vẻ...