Trong những chuyến du lịch của mình, điều mà tôi tâm đắc nhất ngoài việc được hòa mình vào cuộc sống ở nơi tôi đến,...