Mới chỉ nghe tên thôi là đã có thể làm cho người ta muốn khám phá và biết đến món ăn đó như thế nào...