Ai đến Huế với Huế, dù là du lịch hay tình cờ ghé chân cũng đều có một cảm nhận chung là nơi đây yên...