Không giống như các pho tượng khác, bức tượng thờ Đức Linh Lang Đại vương trong tư thế ngồi trên ...