Bốt Hàng Đậu còn được nhiều người ví như “Đấu trường La Mã” cổ đại nằm giữa lòng Thủ đô, kiên cố, sừng sững uy...