Mỗi lần đến với đất Quảng là trong lòng tôi không sao giữ được những cảm xúc trước những hình ảnh thật đẹp và bình...