Thẻ: biệt thự bảo đại

Biệt thự Bảo Đại

Biệt thự Bảo Đại trên đồi Vung, khu 2 Đồ Sơn không đơn thuần là  một công trình kiến trúc mà nơi đây còn lưu...