Thẻ: biệt thự

Biệt thự Hằng Nga

Đà Lạt, thành phố của ngàn hoa, từ lâu đã đi vào lòng bao khách lãng du bằng vẻ đẹp sương – gió – mây...