Từ thành phố Vinh, theo quốc lộ 1A, qua cầu Bến Thủy – cây bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà...