Bình Hưng nằm ở vịnh nước sâu Cam Ranh – Khánh Hòa, là một trong ba đảo Tam Bình. Đến với Bình Hưng du khách...