Không quá gần thu đô thị với những lo toan bận rộn, cũng không là một chặng đường quá xa trong giao thông, biển Thạch...