Thẻ: Biển Long Thịnh Nam Định

Chợ Viềng

Chợ Viềng mở chính thức vào ngày mồng 8, nhưng ngay từ chiều ngày mồng 7 tháng Giêng đã có rất nhiều người ở khắp...