Nằm cách Pleiku khoảng 7Km, theo lối mòn của hàng thông vi vút sẽ đưa du khách đến với vùng ...