Thẻ: biển Đồ Sơn

Bãi biển Ðồ Sơn

Bán đảo Đồ Sơn nằm trên miền cổ lục địa chạy dài  22,5 km ven biển từ cửa sông Cấm đến cửa Văn Úc. Người...