Miệng núi lửa rộng 30 m2, rạn san hô cộng sinh dày đặc trên các đảo đá trầm tích… khiến vùng biển Bình Châu (Quảng...