Mùa hè sắp đến rồi, bao nhiêu người thỏa lòng mong đợi sau một mùa đông dài. Đi biển được xem là một điều đáng...