Bất kỳ du khách nào chuẩn bị đi du lịch cũng cùng chung tâm trạng phấn khởi và háo hức mong đến ngày bắt đầu...