Bạn là một doanh nhân thành đạt thường phải đi công tác tại nhiều nơi khác nhau, một nhà báo đi đây đi đó thu...