Nhà tôi ở gần ga, nên tôi quen rồi cuộc sống với âm thanh tàu và những đường ray nối dài đất nước. Những đường...