Địa chỉ: 06 Mạc Đỉnh Chi, P. Bến Thành, Q.1, Quận 1, TP.HCM Thường xuyên tổ chức các chương trình ca, múa, nhạc, kịch, thời...