Xem thêm : các khách sạn giá rẻ tại Cần Thơ   khoảng 1914 -1918 việc xây dựng bến phà Cần Thơ được...