Cho dù là người dân vùng đồng bằng hay cao nguyên, đồi núi hay vùng biển thì vẫn phải mưu sinh hàng ngày, nhưng có...