Chốn hẹn hò là chất xúc tác không thể thiếu trong tình yêu, thậm chí nhiều người còn nhớ như in câu hẹn hò đầu...