Trong các món ăn Việt Nam được ghi nhận của thế giới, có món ăn mà mới đây đã được công nhận đó là món...