Trên đường thiên lý Bắc – Nam, mỗi khi có dịp ngang qua Đồng Hới – thành phố “hoa Hồng” của tỉnh Quảng Bình, du...