Tag: Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm

Chùa Thủ Long

Chùa còn giữ một số tượng cổ, chuông cổ, bia cổ. Tấm bia ở sân chùa cao 1,20m có ghi : “Lập thạch bài Thủ...