Tag: bao tang lich su viet nam

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Bảo tàng lịch sử Việt Nam – thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tháng 8 năm 1979. Tiền thân của bảo tàng này...