Bảo tàng Dubai thuộc Pháo đài Al Fahidi do người Anh xây dựng. Đây là nơi lưu trữ và tái hiện đầy đủ quá trình...