Tag: bảo tàng chăm pa

Bảo tàng điêu khắc Chăm Pa

Bảo tàng điêu khắc Chămpa, thường được dân chúng gọi là “Bảo tàng Chàm” (dịch từ Musée Cham ) nằm ở giao điểm đường Bạch...